Tư vấn chọn trường đại học khối C

Tư vấn chọn trường đại học khối C

Những thông tin tư vấn chọn trường đại học khối C của Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trong bài viết dưới đây sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được ngành học, cơ sở đào tạo phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

Tư vấn chọn trường đại học khối C

Tóm tắt nội dung

16 điểm khối C nên chọn trường nào?

Nếu điểm số đạt 16 điểm thì các bạn nên tham khảo và lựa chọn những trường đại học sau đây:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 TDL Đại học Đà Lạt Đông phương học
2 HDT Đại học Hồng Đức Sư phạm Địa lý
3 TDV Đại học Vinh Việt Nam học
4 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Giáo dục học
5 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Lưu trữ học

17 điểm khối C nên chọn trường nào?

Dưới đây là danh sách những trường đại học mà các bạn nên tham khảo lựa chọn khi năng lực của bản thân có thể đạt được 17 điểm:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kinh doanh nông nghiệp
2 DHS Đại học Sư phạm – Đại học Huế Giáo dục Quốc phòng – An ninh
3 HDT Đại học Hồng Đức Kế toán
4 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Thông tin học
5 DHL Đại học Nông lâm – Đại học Huế Phát triển nông thôn
6 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kế toán
7 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Lịch sử
8 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Xã hội học
9 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Văn hóa học
10 DTZ Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Luật
11 DHS Đại học Sư phạm – Đại học Huế Tâm lý học giáo dục
12 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp – Tài chính
13 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ thông tin

18 điểm khối C nên chọn trường nào?

Điểm số trong các kỳ thi thử được khoảng 18 điểm thì các bạn nên tham khảo danh sách những trường đại học sau đây:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Văn hóa học
2 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Địa lý học
3 VHS Trường Đại học Văn hóa TP.HCM Quản lý văn hóa
4 SGD Đại học Sài Gòn Khoa học thư viện
5 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Nhân học
6 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Triết học
7 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Hệ thống thông tin quản lý
8 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Quốc phòng – An ninh
9 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Việt Nam học
10 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Văn học
11 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Triết học Mác – Lênin
12 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Triết học Mác – Lênin
13 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ nghĩa xã hội khoa học
14 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
15 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
16 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chính trị phát triển
17 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh
18 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Văn hóa phát triển
19 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chính sách công
20 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Khoa học quản lý nhà nước
21 DAD Đại học Đông Á Quản trị văn phòng
22 TDV Đại học Vinh Luật kinh tế
23 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Công tác xã hội
24 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp
25 DQB Đại học Quảng Bình Sư phạm Ngữ văn
26 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Giáo dục học

19 điểm khối C nên chọn trường nào?

Nếu có thể đạt được điểm số từ 19 điểm trở lên thì nên đăng ký xét tuyển vào những ngành nghề tại những trường đại học sau:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 SPS Đại học Sư phạm TP HCM GD Chính trị
2 TDL Đại học Đà Lạt Luật
3 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quản lý xã hội
4 TDV Đại học Vinh Luật
5 DQN Đại học Quy Nhơn Giáo dục chính trị
6 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kinh tế
7 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Giáo dục Chính trị
8 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Kinh tế chính trị Mác – Lênin
9 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền
10 SGD Đại học Sài Gòn Giáo dục chính trị
11 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ kỹ thuật nhiệt
12 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Công tác xã hội
13 VHS Trường Đại học Văn hóa TP.HCM Văn hóa học
14 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Quản trị nhân lực
15 DHS Đại học Sư phạm – Đại học Huế Giáo dục chính trị
16 DHT Đại học Khoa học – Đại học Huế Báo chí
17 DLX Đại học Lao động – Xã hội Công tác xã hội
18 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Giáo dục Chính trị
19 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Tâm lý học

20 điểm khối C nên chọn trường nào?

Với 20 điểm thì các bạn có thể lựa chọn một trong số những trường đại học này:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Văn hóa các DTTSVN
2 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Khoa học thư viện
3 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội SP Kĩ thuật công nghiệp
4 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Văn học
5 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Lịch Sử
6 SPS Đại học Sư phạm TP HCM Giáo dục Đặc biệt
7 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Công tác xã hội
8 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
9 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ may
10 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Quản trị khách sạn
11 TDV Đại học Vinh Sư phạm Lịch sử
12 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Tâm lý học
13 TGA Đại học An Giang GD Chính trị
14 DHD Khoa Du lịch – Đại học Huế Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
15 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kinh doanh thương mại
16 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Việt Nam học
17 HDT Đại học Hồng Đức Sư phạm Ngữ văn
18 VHS Trường Đại học Văn hóa TP.HCM Việt Nam học
19 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Thương mại Điện tử
20 DHS Đại học Sư phạm – Đại học Huế Sư phạm Địa lý
21 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục chính trị
22 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Chính trị học
23 SPS Đại học Sư phạm TP HCM Quốc tế học
24 SGD Đại học Sài Gòn Quản lý giáo dục
25 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Kế toán
26 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Khoa học máy tính
27 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Quản trị nhà hàng và dịch vụ chế biến
28 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Marketing
29 DNV Đại học Nội vụ Hà Nội Khoa học thư viện
30 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Khoa học quản lý nhà nước
31 SGD Đại học Sài Gòn Khoa học thư viện
32 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Tài chính – Ngân hàng
33 TGA Đại học An Giang SP Lịch sử

21 điểm khối C nên chọn trường nào?

Nếu tự tin vào khả năng của bản thân có thể đạt được 21 điểm thì các bạn nên tham khảo những trường đại học sau đây:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Kinh doanh XBP
2 DNV Đại học Nội vụ Hà Nội Lưu trữ học
3 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục công dân
4 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Vật lý
5 SP2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
6 SPS Đại học Sư phạm TP HCM Việt Nam học
7 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Thông tin học
8 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Báo chí
9 TDL Đại học Đà Lạt Sư phạm Lịch sử
10 SGD Đại học Sài Gòn Quản trị văn phòng
11 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ kỹ thuật cơ khí
12 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
13 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
14 TGA Đại học An Giang SP Địa lý
15 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Lịch sử
16 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Quản trị kinh doanh
17 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kiểm toán
18 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Quản trị kinh doanh (liên thông)
19 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội QLNN về gia đình
20 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Thông tin học
21 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Tâm lý học giáo dục
22 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Ngữ văn
23 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Địa Lý
24 SPS Đại học Sư phạm TP HCM GD Chính trị
25 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Giáo dục học
26 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xã hội học
27 SGD Đại học Sài Gòn Quản lý giáo dục
28 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ kỹ thuật ô tô
29 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Kinh doanh quốc tế
30 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Quản trị kinh doanh tổng hợp
31 TGA Đại học An Giang Việt Nam học
32 TGA Đại học An Giang SP Ngữ văn
33 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội QLNN về DSVH
34 DNV Đại học Nội vụ Hà Nội Quản lí văn hóa
35 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Tâm lý học
36 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Triết học
37 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quản lý kinh tế
38 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quản lý xã hội
39 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xuất bản
40 TDV Đại học Vinh Sư phạm Địa lí
41 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
42 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Bảo tàng học
43 SPS Đại học Sư phạm TP HCM GDQP – AN
44 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Kinh tế chính trị Mác – Lênin
45 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Marketing
46 DQN Đại học Quy Nhơn Sư phạm Lịch sử

Trên đây là thông tin tư vấn lựa chọn trường đại học khối C theo năng lực của thí sinh. Hy vọng các bạn sẽ tham khảo và lựa chọn được trường đại học phù hợp với khả năng để nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành nghề bản thân yêu thích. Chúc các bạn may mắn và thành công trên con đường đã lựa chọn.

Facebook Comments Box
Rate this post